Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

W sierpniowym wydaniu prestiżowego anglojęzycznego magazynu „Polish Market” ukazał się wywiad dr hab. inż. Stanisławem Trenczkiem, Dyrektorem Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Na swoich łamach magazyn promuje polską gospodarkę, przedsiębiorstwa, regiony oraz polską naukę i kulturę. „Polish Market” stanowi źródło wiedzy na temat polskiej gospodarki oraz sytuacji na rynku inwestycji. Odbiorcami…
 W dniach 26-28 czerwca 2017r. w Zakopanem odbył się Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 zorganizowany przez uczestników platformy Smart EcoSystem (www.baseeu.com) - unikalnego systemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów. Użytkownikami platformy są instytucje naukowo-badawcze, jednostki samorządowe, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na…
Wzrasta zainteresowanie kulturą bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Bezpieczeństwo to jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju tej branży. Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania…
W dniu 27 czerwca 2017 r. ukonstytuował się nowy skład Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.Nowy skład Rady Naukowej dostosowany jest do wymagań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. z 2017 r. poz. 202…
Aplikacja mobilna AudioMovie zosała uhonorowana nagrodą specjalną  EUROPE FRANCE INVENTEURS oraz Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.Aplikacja dostarcza audiodeskrypcję i audionapisy w czasie seansu kinowego oraz eliminuje bariery dla osób z dysfunkcjami oraz osób starszych. Dzięki AudioMovie kino staje się dostępne dla wszystkich.W dniu 23  czerwca 2017 r.…