Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG objął patronat nad Kongresem SMART CITY.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG objął patronat merytoryczny nad Kongresem Smart City, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem równolegle z I Międzynarodowym Forum Energetyki i Środowiska EKOZAKOPANE 2017 (www.smartpl.eu).

Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 to wydarzenie mające na celu przybliżenie tematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz propagowania ekoturystyki i lokalnych wyrobów. Poruszone zostaną tematy skutecznego kreowania polityki rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych. Panele dyskusyjne i wykłady poprowadzone zostaną przez ekspertów z wielu sektorów biznesowych i naukowych, co gwarantuje najwyższy poziom dyskusji. Dzięki zaproszeniu prelegentów z wielu krajów, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką zrównoważonego rozwoju w innych państwach. Kongres oferuje zatem niepowtarzalną okazję do przyjrzenia się licznym aspektom efektywnego zarządzania przestrzenią miejską.

Równolegle z wydarzeniem Smart City/EkoZakopane 2017 odbędzie się Konkurs „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” do udziału w którym pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych.

Konkurs „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” jest częścią pionierskiego projektu, którego celem jest promocja sektora nowoczesnych technologii w Polsce. Głównymi organizatorami wydarzenia są Centrum Obsługi Inwestycji, Emirates & Europe Business Development Cluster oraz wydawca dodatku Liderzy Innowacyjności - Dziennik Gazeta Prawna.
Celem Konkursu „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” jest promocja osób i przedsiębiorstw, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie innowacyjnych technologii. Konkurs jest przeprowadzany raz do roku w ramach działalności Smart City i stanowi odpowiedź na zmiany, jakie dokonują się w polskich miastach. Głównym celem jest wyróżnienie osób, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw i start-upów za promowanie innowacji i przedsiębiorczej postawy.

Nagrodą „Liderzy Innowacyjności” uhonorowane zostaną osoby i podmioty wyróżniające się w zakresie transferu technologii, wzmacniające innowacyjność gospodarki krajowej w siedmiu kategoriach:

 • Innowacyjne Miasto,
 • Innowacyjna Gmina,
 • Innowacyjny Urząd Marszałkowski,
 • Innowacyjny Przedsiębiorca,
 • Innowacyjna Kobieta,
 • Innowacyjny Start-up,
 • Innowacyjna Instytucja.

Druga edycja Konkursu „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” przebiegać będzie według następującego harmonogramu:

 • 20 czerwca 2017 – Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń;
 • 21 czerwca 2017 – Uroczyste posiedzenie Kapituły Konkursu „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards”, podczas którego nastąpi ocena nadesłanych propozycji i wybór półfinalistów Konkursu;
 • 22 czerwca 2017 – Przekazanie uczestnikom Konkursu informacji o wynikach posiedzenia Kapituły;
 • 27 czerwca 2017 – Gala półfinałowa Konkursu – kongres „Smart City/EkoZakopane”, Hotel Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem;
 • 24 października 2017 – Gala finałowa Konkursu – „Emirates & Europe Economic Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Gospodarczy”, Hotel InterContinental w Warszawie.

Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na spotkania z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych oraz organizacji rządowych.

Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo – techniczne. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie www.smartpl.eu.