Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

 eEMAG logo

oraz
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych 
i Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Logo KSOINswbn

  zapraszają do uczestnictwa w Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, 
która odbędzie się w dniach 4-6 października 2017 r. w Bielsku-Białej

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

W programie między innymi:

  • Debata ekspertów nt.: „Dokąd zmierzasz Europo i Polsko? Aktualne wyzwania i zagrożenia”. Zaproszeni uczestnicy: dr Andrzej Arendarski, dr Andrzej Byrt, generał prof. Mieczysław Bieniek, Tadeusz Donocik, gen. bryg. prof. dr hab. Stanisław Koziej, Andrzej Lewiński, dr Janusz Steinhoff,prof. zw. dr hab. Jan Widacki, Przedsawiciel Związku Banków Polskich
  • Europejski Fundusz Obronny – co to jest oraz jak polskie firmy mogą na tym zarobić.
  • kluczowe problemy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz jak chronić jego zasoby osobowe, materialne i finansowe w dobie aktualnych zagrożeń klęskami żywiołowymi, cyberprzestrzeni i zaistniałymi kryzysami.
    W cyberprzestrzeni pojawiają się coraz liczniejsze i coraz bardziej ukierunkowane ataki na infrastruktury krytyczne, w następstwie których może dojść do przerw lub utraty ciągłości działania poszczególnych organizacji. Zapewnienie bezpieczeństwa przed cyberatakami jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań.
    Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, jako patron i jeden z prelegentów konferencji, przybliży uczestnikom tematykę cyberbezpieczeństwa i związanej z nim infrastruktury krytycznej oraz ciągłości działania.
  • Omówienie kontrowersyjnego projektu powstania specjalnego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez MON, wg którego 15 branż zostało uznanych za strategiczne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa, nakładających na przedsiębiorców konkretne zobowiązania.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie www.kbn.ksoin.pl.