Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG rozpoczął realizację projektu o akronimie ROCD

Reducing risks from occupational exposure to coal dust.
Redukcja ryzyka związanego z szkodliwym działaniem pyłu węglowego.

Miło nam poinformować, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, w ramach międzynarodowego konsorcjum, rozpoczął realizację projektu pt. „Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy” (akronim ROCD), współfinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali.
Zagrożenie związane z ekspozycją na pył węglowy stanowi problem w całej Europie, pomimo wielu wysiłków podejmowanych w celu ograniczenia narażenia pracowników kopalń węgla na jego szkodliwe działanie. Istnieje realna potrzeba opracowania nowoczesnych urządzeń oraz wprowadzenia nowych praktyk w profilaktyce przeciwpyłowej, a także unowocześnienie istniejących rozwiązań technicznych ograniczających powstawanie pyłu oraz kontrolujących stężenie pyłu. Nowoczesne i praktyczne rozwiązania są pilnie potrzebne w odniesieniu do najdrobniejszych frakcji pyłu (PM2.5), która to ma najbardziej niekorzystny wpływ na zdrowie.
Kwestie te będą rozpatrywane w pięciu zintegrowanych ze sobą zadaniach przez interdyscyplinarne konsorcjum 10 instytucji z 5 krajów europejskich. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace badawcze nad predykcją i prewencją zagrożenia pyłowego w aspekcie zagrożenia dla zdrowia.
Efekty projektu obejmować będą ulepszone metody oceny wpływu pyłu węglowego na zdrowie pracowników, bardziej wydajne systemy ograniczania zapylenia oraz rekomendacje środków ochrony dróg oddechowych. Wyniki projektu będą rozpowszechniane za pośrednictwem internetowych modułów e -learningowych, publikacje, prezentacje i warsztaty szkoleniowe.

W skład konsorcjum weszli: The University Of Exeter, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Techniki Górniczej Komag, Premogovnik Velenje Dd, Dmt Gmbh & Co. Kg, Universitaetsklinikum Freiburg, Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska Grupa Górnicza Sp. Z O.O. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Poniżej prezentujemy fotografie ze spotkania otwierającego, które miało miejsce w dniach 1-3 sierpnia 2017 r.

P1010259P10102541