Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG rozpoczął realizację projektu o akronimie INDIRES

Information Driven Incident Response
Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą 

Miło nam poinformować, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, we współpracy z międzynarodowym konsorcjum, rozpoczął realizację projektu pt.: „Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą (Information Driven Incident Response)” o akronimie INDIRES.Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 19-20 września w siedzibie Mine Rescue Service Ltd. w Wielkiej Brytanii. Celem projektu INDIRES jest zbadanie technologii i opracowanie rozwiązań pozwalających na gromadzenie i wymianę informacji podczas planowania i realizacji akcji ratowniczych po poważnych zdarzeniach w podziemnych kopalniach węgla, mogące stwarzać zagrożenie dla życia personelu i ciągłości operacyjnej zakładu wydobywczego. Cel ten ma być osiągalny nawet w wypadku zniszczenia sieci zasilających i komunikacyjnych oraz ograniczonego dostępu do kluczowych obszarów kopalni, np. w skutek zawału skał. Pozyskiwanie i dostarczanie informacji jest kluczowe dla efektywnego planowania i kierowania akcją ratowniczą podczas poważnych zdarzeń w podziemnych zakładach wydobywczych. Informacje dotyczące szczegółów zdarzenia, warunków panujących w miejscu akcji ratowniczej, także ich sprawne gromadzenie i udostępnianie sztabowi akcji ratowniczej mają decydujący wpływ na przebieg i bezpieczeństwo podejmowanych działań.

W skład konsorcjum wchodzą jednostki badawcze i uniwersytety z Wielkiej Brytanii, Polski, Hiszpanii i Niemiec oraz producenci węgla z Polski (Polskiej Grupy Górnicze) i Słowenii (Premogovnik Velenje).

Witryna projektu: www.indires.eu

Realizacja projektu INDIRES jest współfinansowana ze środków finansowych na naukę przyznanych przez MNiSW.

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali w ramach umowy o grant nr 748632.

ue          ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego              research fund for coal and steel

DSC 0769       DSC 0757