Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego za nami!

eEMAG logo
EMAG czynnie uczestniczył w VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w dniach 4-6 października 2017 r. w Bielsku-Białej. Konferencja skierowana była do przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

W debacie ekspertów nt.: „Dokąd zmierzasz Europo i Polsko? Aktualne wyzwania i zagrożenia”, w której uczestniczyli dr inż. Janusz Steinhoff (były wicepremier, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej), dr Andrzej Byrt (były ambasador w Niemczech i Francji), generał broni w st. sp., prof. Mieczysław Bieniek (m.in. były zastępca dowódcy strategicznego NATO), Tadeusz Donocik (Prezes Zarządu RIG w Katowicach) dr hab. inż. Stanisław Trenczek (prof. ndzw. ITI EMAG, dyrektor), dr hab. inż. Bogdan Kosowski (prof. ndzw. UJ w Krakowie), dyrektor EMAG przedstawił tematykę związaną z bezpieczeństwem jednostki organizacyjnej, w tym także z cyberbezpieczeństwem. Nawiązał do stosowanych coraz powszechniej przez zachodnioeuropejskich przedsiębiorców systemów zarządzania uwzględniających standardy ciągłości działania wg BS 25999/ISO 22301. Na przykładzie opracowanego w EMAG Systemu OSCAD – zintegrowanego, wspomaganego komputerowo systemu zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji, omówił korzyści z niego wynikające dla procesów produkcyjnych i biznesowych.

IMG 5433