Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG Liderem Bezpieczeństwa Narodowego

Lider

Instytut Technik Innowacyjnych w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa państwa otrzymał tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”.
Tytuły wraz z buławami hetmańskimi zostały przyznane instytucjom i przedsiębiorcom szczególnie zasłużonym na rzecz bezpieczeństwa narodowego oraz gospodarczego naszego kraju. 

Uroczysta gala odbyła się 4 października 2017 r. w Bielsku-Białej podczas VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

lider bezpieczenstwa narodowego 2

Bulawa