Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG podpisał umowę o współpracy z Politechniką w Gliwicach

W środę 24 stycznia Instytut Technik Innowacyjnych EMAG podpisał umowę o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Celem umowy jest połączenie innowacyjności i energii środowiska naukowego Politechniki oraz infrastruktury i potencjału wiedzy Instytutu EMAG.

Zgodnie z umową obszarami wspólnego działania będą:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
  • Konstruowanie i ocena zabezpieczeń teleinformatycznych,
  • Informatyczne rozwiązania przeciw wykluczeniu społecznemu,
  • Informatyczne systemy lokalizacyjne.

Współpraca naukowa i techniczna dotyczyć będzie pozyskiwania środków finansowych na wspólną (także z innymi konsorcjantami) realizację projektów oraz wzajemnego wsparcia w realizacji prac badawczo-usługowych. Studenci Politechniki skorzystają z możliwości odbywania staży i praktyk oraz uczestnictwa w zajęciach w specjalistycznych laboratoriach EMAG. Pracownicy EMAG będą mogli uczestniczyć w doktoratach wdrożeniowych realizowanych przez Politechnikę.

Wierzymy, że połączone środowiska pozwolą stworzyć konkretny kapitał wiedzy. Mamy nadzieję, że dzięki zawiązaniu współpracy wiedza i doświadczenie oraz potencjał Politechniki i Instytutu EMAG zostaną w pełni wykorzystane we wspólnych przedsięwzięciach i projektach

.umowa z politechnika 1umowa z politechnika 2