Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Ruszył projekt pod akronimem POM-PY

Z dniem 2 stycznia Instytut Technik Innowacyjnych EMAG rozpoczął realizację projektu pt.: Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych” pod akronimem POM-PY. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII.

Celem projektu jest opracowanie prototypu systemu określającego w sposób ciągły średni rozmiar cząstki przepływającego pyłu węgla kamiennego w rurociągu instalacji paleniskowej kotła pyłowego do palnika. Proponowane rozwiązanie doskonale trafia w potrzeby rynku. W elektrowniach i elektrociepłowniach, występuje problem równomiernego rozdziału ilościowego i jakościowego pyłu o odpowiedniej granulacji. Niezgodne z założeniami konstrukcyjnymi kotła przygotowanie paliwa, prowadzi do nieprawidłowego procesu spalania. Rosnące wymagania dotyczące ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska wytwarzanych w kotłach energetycznych opalanych węglem kamiennym, a także dążenie do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (a więc zmniejszenie strat spalania paliw stałych) implikują konieczność kontroli procesu i bieżącą regulację wielu parametrów kotła, ale także i paliwa. Mimo podejmowanych różnych prób, na świecie brakuje skutecznej metody do pomiarów ciągłych tego typu parametru. Nowatorskie podejście do zagadnienia, polega na integracji różnych technik pomiarowych z zastosowaniem inteligentnego algorytmu. Zakłada się pomiar: prędkości przepływu mieszaniny, gęstości mieszaniny, ładunku elektrostatycznego i temperatury. W oparciu o powyższe pomiary zostanie przygotowany odpowiedni algorytm umożliwiający pomiar przemiału pyłu węglowego. Efektem końcowym pracy ma być autonomiczny system bieżącego (on-line) monitorowania stopnia przemiału pyłu węglowego. Przyszłe wykorzystanie systemu w automatyce procesu spalania wpłynie na mniejsze zużycie paliwa przez kotły pyłowe i zmniejszenie emisji NOx.