Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Spotkanie Dyrekcji EMAG i Rady Śląskiego Klastra ICT

W dniu 2.10.2018 r. odbyło się spotkanie dyrekcji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z Radą Śląskiego Klastra ICT. Celem spotkania było omówienie możliwości i kierunków rozszerzenia współpracy pomiędzy ITI EMAG i uczestnikami Klastra w oparciu o procedowane oraz nowe projekty. Podjęto decyzję o potrzebie zawarcia porozumienia określającego kierunki i formy rozwoju tej współpracy i celowości cyklicznych spotkań poświęconych tej tematyce.