Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG na 8. Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

W dniach 3-5 października 2018 r. w Ossie k. Rawy Mazowieckiej miała miejsce VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, w której czynnie uczestniczył Instytut EMAG. Pełnomocnik Dyrektora, dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. instytutu, wygłosił – także w imieniu współautora, dr. inż. Artura Kozłowskiego, prof. instytutu – referat pt. Opracowanie i wdrożenie w Polsce schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów informatycznych na zgodność z normą PN-ISO/IEC 15408. W referacie przedstawiono prace podjęte w Instytucie EMAG w ramach realizowanych dwóch projektów, których rezultatami będą: Laboratorium oceny zabezpieczeń teleinformatycznych oraz Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego.
Na konferencji tej, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego dokonało aktu uhonorowania instytucji i osób zasłużonych dla bezpieczeństwa narodowego Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP. Za dotychczasowe działania Instytutu EMAG na rzecz cyberbezpieczeństwa pierścieniem takim uhonorowano poprzedniego dyrektora ITI EMAG, dr. hab. inż. Stanisława Trenczka.

Uhonorowanie