Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

O nierównościach w dostępie do lokalnej kultury

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjęta przez ONZ wyznacza 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, mających być drogowskazem dla międzynarodowej społeczności na nadchodzące lata. Katowice i Kraków, Miasta Kreatywne UNESCO w dziedzinach muzyki i literatury, w czerwcu gościć będą Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. W kontekście powyższych w Katowicach i Krakowie powołano lokalne 7-osobowe rady ekspertek i ekspertów, odpowiadające 7 dziedzinom Miast Kreatywnych (muzyka, literatura, film, gastronomia, dizajn, sztuka mediów, rzemiosło i sztuka ludowa). Powołane rady odpowiadają za organizację w roku 2018 serii otwartych spotkań roboczych poświęconych wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju, dyskutując o możliwościach ich implementacji we wspomnianych miastach.
W środę 28 listopada w gmachu Katowice Miasto Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2) w przestrzeni biura Ars Independent odbyło się spotkanie kolejne już 5-te spotkanie z całego cyklu spotkań roboczych, które tym razem poświęcone zostało tematyce nierówności w dostępie do kultury w kontekście bardzo lokalnym i bardzo festiwalowym. Do udziału w spotkaniu został zaproszony ekspert i pracownik naukowy z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG: Adam Piasecki – wieloletni kierownik projektów związanych z opracowaniem rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz wdrażaniem projektów informatycznych w przemyśle i administracji.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w kolejnych spotkaniach.