Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Rekomendacja SEP

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonego postępowania Instytut Technik Innowacyjnych EMAG uzyskał pozytywną opinię - Rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie usług specjalistycznych, usług badań i certyfikacji oraz usług doradztwa technicznego. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności Instytutu EMAG do świadczenia usług i produkcji wyrobów o wysokim poziomie technicznym oraz świadczy o tym, że Instytut jest polecany jako przygotowany pod względem technicznym, organizacyjnym i proekologicznym do działania w rekomendowanym zakresie. Rekomendacja jest ważna przez rok.

Świadectwo Rekomendacyjne SEP