Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Zawiadomienie o przekształceniu w Instytut Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ

Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiam, że 1 kwietnia 2019 r. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG został przekształcony w instytut Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. Zmiana nastąpiła na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci  Badawczej ŁUKASIEWICZ (Dz. U.  z 2019 r. poz. 534).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy Instytut używa nazwy składającej się z dwóch członów: określenia Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ oraz nazwy Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Instytut zachowuje swój dotychczasowy adres, NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego. Instytut działa na podstawie dotychczasowego wpisu do KRS nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Instytut (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Instytut Technik Innowacyjnych EMAG przed przekształceniem. Przekształcenie nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów – wynikające z umów wierzytelności i zobowiązania instytutu badawczego stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami instytutu przekształconego w instytut Sieci. Instytut dalej występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Artur Kozłowski - dyrektor

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG