Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Srebrny Laur Innowacyjności dla Systemu X-MAN

Instytut EMAG otrzymał " Srebrny Laur Innowacyjności" w tegorocznej edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne za opracowanie „Systemu X-MAN”.

Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2015” jest organizowany od czterech lat przez Naczelną Organizację Techniczną - Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych we współpracy z wieloma instytucjami z kraju i z zagranicy. Patronat nad konkursem objęły m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sejm RP. 
U podstaw idei zorganizowania Konkursu legło przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszaniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań.

 

Decyzją Jury Konkursu w gronie tegorocznych laureatów znalazł się również Instytut EMAG, który nagrodzono za opracowanie – wspólnie z EMAG-SERWIS Sp. z o.o. kompleksowego systemu do monitorowania i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN.


Uroczysta Gala, na której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, odbędzie się 25 listopada 2015 r. w Sali Balowej Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie. Będzie ona poprzedzona III Konferencją „INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI – usunąć bariery, stworzyć ułatwienia”. Obu tym wydarzeniom będzie towarzyszyła wystawa produktów innowacyjnych.