Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Artykuł o Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG pojawił się na łamach magazynu oraz na fanpage'u "Rzecz o Innowacjach" . Magazyn „Rzecz o Innowacjach” będący pod redakcją Centrum Inteligentnego Rozwoju, poświęcony jest innowacyjnym projektom oraz inwestycjom, przekładającym się na rozwój Polski i dociera do bardzo szerokiego i świadomego grona odbiorców. Zapraszamy do…
Debata okrągłego stołu "Szczecin. Miasto nowej generacji" w ramach II edycji programu "Miasto Świadome" Dnia 27.02.2017 roku w Urzędzie Miasta Szczecin w odbyła się trzecia debata w ramach spotkań okrągłych stołów II edycji ogólnopolskiego programu "Miasto Świadome" pt. "Szczecin. Miasto Nowej Generacji". W debacie udział wzięli m.in. Prezydent miasta Piotr Krzystek, Skarbnik Stanisław…
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie Firma Roku 2016 na Śląsku. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów w Katowicach. Rekomendacje dla wyróżnienia firm i menedżerów wystawiają: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz członkowie stowarzyszenia. 24…
"Rzeszów. Miasto Świadome. Miasto wzrastające" Dnia 16.02.2017 roku w Ratuszu Miasta Rzeszów w odbyła się druga debata pt. "Rzeszów. Miasto wzrastające" w ramach spotkań okrągłych stołów II edycji ogólnopolskiego programu "Miasto Świadome". W debacie udział wzięli m.in. zastępca Prezydenta miasta, Wiceprezydent Stanisław Sienko, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, a także grono…
W niedzielę 5-tego lutego 2017 o godzinie 21:10 w Europejskim magazynie plus wywiadu udzielił dr hab. inż. Andrzej Białas, prof. nzw. Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic. Tematem rozmowy z panią redaktor Dorotą Truszczak były projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowane ostatnio w Instytucie EMAG. Projekty te dotyczyły szeroko…