Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Pełnych radości, spokoju i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, szczęścia, optymizmu, energii,  wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym  w Nowym, 2016 Roku życzą Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy  Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
W dniu 15 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu EMAG (ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice) odbyła się konferencja pod tytułem "System LOFRES sejsmiki pasywnej z wykorzystaniem szumu sejsmicznego". Organizatorami konferencji były: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z…
W dniu 25 września 2015 r. w siedziebie Instytutu Technik Innowacyjncych EMAG odbyła się konferencja pt.: "Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych". Konferencja została zorganizowana przez Index Copernicus, przy współpracy z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG. Główne zagadnienia podczas konferencji dotyczyły zasady oceny czasopism naukowych prowadzonej…
W dniach 25-26 września 2015 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odbyła się X edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym". Ideą konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu technologii informatycznych w społeczeństwie wiedzy z uwzględnieniem problematyki…
W dniach 17-19 czerwca 2015 r. w Bochni odbyła się konferencja pt.: "Nowe innowacyjne rozwiązania w obszarze geofizyki górniczej i ich ochrona", której organizoatorem był Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Tematyka konferencji dotyczyła między innymi zagadnienia wprowadzenia do tematyki nowych innowacyjnych rozwiązań w obszarze geofizyki górniczej i ich ochrony, pomiar względnych…