Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Zaloguj


Dnia 23 kwietnia, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbyła się Konferencja inaugurująca Program Dostępność Plus.  Program dostępność Plus to nowa inicjatywa, której celem jest dokonanie przełomu w rozwoju cywilizacyjnym i jakości życia wszystkich mieszkańców naszego kraju. Służyć temu ma poprawa dostępności architektonicznej, transportowej i komunikacyjnej przestrzeni publicznej, a także…
Jak co roku, przed świętami Wielkiej Nocy otrzymaliśmy mnóstwo kartek, listów i e-maili z serdecznymi życzeniami od osób prywatnych, instytucji i organizacji. Wszystkie nadesłane życzenia są dla nas wyjątkowe i sprawiły nam wiele radości.
  Składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy.Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie najbliższychprzyniesie spokój i wytchnienie od trosk i obowiązkóworaz doda sił, aby z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dyrekcja, Rada Naukowa oraz PracownicyInstytutu Technik Innowacyjnych EMAG  
Dnia 19 marca 2018 r., w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obrady otworzył ustępujący Prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik, który w wyniku wyborów został ponownie wybrany na to stanowisko. Spotkanie rozpoczęto…
Dobiegła końca Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych organizowana w dniach 4-6 marca przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. nowym dziedzinom i dyscyplinom naukowym i wdrożeniu Ustawy 2.0. Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas…