Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Information Driven Incident ResponseInformacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą  Miło nam poinformować, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, we współpracy z międzynarodowym konsorcjum, rozpoczął realizację projektu pt.: „Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą (Information Driven Incident Response)” o akronimie INDIRES.Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 19-20 września w siedzibie…
Reducing risks from occupational exposure to coal dust.Redukcja ryzyka związanego z szkodliwym działaniem pyłu węglowego. Miło nam poinformować, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, w ramach międzynarodowego konsorcjum, rozpoczął realizację projektu pt. „Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy” (akronim ROCD), współfinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali.Zagrożenie związane z…
W miniony piątek zakończyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE. Jest to jedno z największych wydarzeń przemysłu wydobywczego w kraju. Miejsce prezentacji i promocji polskich maszyn, urządzeń oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych dla górnictwa. W trakcie wydarzenia Instytut Technik Innowacyjnych EMAG prezentował swoje wieloletnie osiągnięcia, potencjał oraz nowe…
W sierpniowym wydaniu prestiżowego anglojęzycznego magazynu „Polish Market” ukazał się wywiad z dr hab. inż. Stanisławem Trenczkiem, Dyrektorem Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Na swoich łamach magazyn promuje polską gospodarkę, przedsiębiorstwa, regiony oraz polską naukę i kulturę. „Polish Market” stanowi źródło wiedzy na temat polskiej gospodarki oraz sytuacji na rynku inwestycji.…
 W dniach 26-28 czerwca 2017r. w Zakopanem odbył się Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 zorganizowany przez uczestników platformy Smart EcoSystem (www.baseeu.com) - unikalnego systemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów. Użytkownikami platformy są instytucje naukowo-badawcze, jednostki samorządowe, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na…