Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Jak co roku, przed świętami Wielkiej Nocy otrzymaliśmy mnóstwo kartek, listów i e-maili z serdecznymi życzeniami od osób prywatnych, instytucji i organizacji. Wszystkie nadesłane życzenia są dla nas wyjątkowe i sprawiły nam wiele radości.
  Składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy.Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie najbliższychprzyniesie spokój i wytchnienie od trosk i obowiązkóworaz doda sił, aby z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dyrekcja, Rada Naukowa oraz PracownicyInstytutu Technik Innowacyjnych EMAG  
Dnia 19 marca 2018 r., w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Zagłębia Węglowego SEP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obrady otworzył ustępujący Prezes OZW SEP prof. Jerzy Barglik, który w wyniku wyborów został ponownie wybrany na to stanowisko. Spotkanie rozpoczęto…
Dobiegła końca Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych organizowana w dniach 4-6 marca przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. nowym dziedzinom i dyscyplinom naukowym i wdrożeniu Ustawy 2.0. Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas…
Z dniem 1 lutego Instytut Technik Innowacyjnych EMAG rozpoczął realizację projektu pt.: „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” pod akronimem CRZ. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej…