Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 W dniach 26-28 czerwca 2017r. w Zakopanem odbył się Kongres Smart City/EkoZakopane 2017 zorganizowany przez uczestników platformy Smart EcoSystem (www.baseeu.com) - unikalnego systemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów. Użytkownikami platformy są instytucje naukowo-badawcze, jednostki samorządowe, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na…
Wzrasta zainteresowanie kulturą bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Bezpieczeństwo to jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju tej branży. Istotnym aspektem wdrażania kultury bezpieczeństwa jest działalność instytucji publicznych, jednostek naukowych, mediów branżowych jak i innych podmiotów związanych z szeroko rozumianym sektorem kolejowym, które realizując swoje zadania…
W dniu 27 czerwca 2017 r. ukonstytuował się nowy skład Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.Nowy skład Rady Naukowej dostosowany jest do wymagań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. z 2017 r. poz. 202…
Aplikacja mobilna AudioMovie zosała uhonorowana nagrodą specjalną  EUROPE FRANCE INVENTEURS oraz Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.Aplikacja dostarcza audiodeskrypcję i audionapisy w czasie seansu kinowego oraz eliminuje bariery dla osób z dysfunkcjami oraz osób starszych. Dzięki AudioMovie kino staje się dostępne dla wszystkich.W dniu 23  czerwca 2017 r.…
Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas tegorocznej X edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, które odbyły się w dniach 22-23 czerwca w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (MCK) w Katowicach.         W trakcie wydarzenia prezentowaliśmy ofertę produktów opracowanych w Instytucie EMAG oraz konsultacje na temat możliwości współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,…