Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Instytut EMAG, jako certyfikowany przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodek Innowacyjny, czynnie uczestniczył w II Forum Inteligentnego Rozwoju, które miało miejsce w dniach 23 i 24 października w Rzeszowie. W Sesji „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej” dyrektor EMAG, dr hab. inż. Stanisław Trenczek (prof. ndzw. ITI EMAG), przedstawił referat pt. „Górnictwo…
Instytut Technik Innowacyjnych w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa państwa otrzymał tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”.Tytuły wraz z buławami hetmańskimi zostały przyznane instytucjom i przedsiębiorcom szczególnie zasłużonym na rzecz bezpieczeństwa narodowego oraz gospodarczego naszego kraju.  Uroczysta gala odbyła się 4 października 2017 r. w Bielsku-Białej podczas VII Konferencji Bezpieczeństwa…
EMAG czynnie uczestniczył w VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w dniach 4-6 października 2017 r. w Bielsku-Białej. Konferencja skierowana była do przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz…
Information Driven Incident ResponseInformacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą  Miło nam poinformować, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, we współpracy z międzynarodowym konsorcjum, rozpoczął realizację projektu pt.: „Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą (Information Driven Incident Response)” o akronimie INDIRES.Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 19-20 września w siedzibie…
Reducing risks from occupational exposure to coal dust.Redukcja ryzyka związanego z szkodliwym działaniem pyłu węglowego. Miło nam poinformować, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, w ramach międzynarodowego konsorcjum, rozpoczął realizację projektu pt. „Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy” (akronim ROCD), współfinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali.Zagrożenie związane z…