Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Konferencje i seminaria

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG corocznie organizuje i współorganizuje szereg konferencji, zarówno w swojej siedzibie (sale konferencyjne w budynku EMAG), jak i poza nią. 

Zapraszamy!

Konferencje organizowane w 2018 r.


Informacje na  temat planowanych konferencji pojawią się wkrótce.

Seminaria organizowane w 2018 r

  • 23.01.2018 r.
    dr inż. Jarosław Smyła
    Wprowadzenie w cele projektu pt.: Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych.