Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Konferencje i seminaria

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG corocznie organizuje i współorganizuje szereg konferencji, zarówno w swojej siedzibie (sale konferencyjne w budynku EMAG), jak i poza nią. 

Zapraszamy!

Konferencje organizowane w 2017 r.Informacje na  temat planowanych konferencji pojawią się wkrótce.

Seminaria organizowane w 2017 r

 • 24.01.2017 r.
  dr hab. inż. Andrzej Białas
  Konstruowanie i ocena zabezpieczeń produktów informatycznych z perspektywy ich wiarygodności.

 • 21.02.2017 r.
  dr inż. Marcin Bernaś
  Opracowanie nowego typu bezprzewodowej sieci hybrydowych czujników do monitorowania ruchu pojazdów i pieszych wraz z algorytmami transmisji danych i lokalizacji obiektów.

 • 24.03.2017 r.
  dr inż. Grzegorz Debita
  Innowacyjny nadajnik sygnałów cyfrowych wykonany w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy.

 • 25.04.2017 r.
  dr hab. Marek Sikora
  Aspekty informatyczne i analityczne projektu - Personalizacja leczenia białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce.

 • 23.05.2017 r.
  mgr inż. Jarosław Smyła
  Optymalizacja technologicznej metody oceny zawartości popiołu w węglu wykorzystującej pomiar jego naturalnej promieniotwórczości.

 • 20.06.2017 r.
  dr inż. Marcin Małachowski
  Zastosowanie systemu monitorowania szybkich zmian ciśnienia do lokalizacji miejsca wybuchu w wyrobiskach podziemnych.

 • 19.09.2017 r.
  dr inż. Zbigniew Isakow
  System INGEO Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online.

 • 24.10.2017 r.
  dr inż. Andrzej Dzikowski
  Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi typu IPMSM – doświadczenia z realizacji projektu BLAC.

 • 21.11.2017 r.
  mgr inż. Dariusz Felka
  Omówienie założeń i tez pracy doktorskiej.