Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Kontakt

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-700,
faks. + 48 (32) 2007-701 (do 704),
e-mail: ibemag(at)ibemag.pl

NIP: 634-012-53-99
KRS  0000133324
REGON 001253163
Miejsce siedziby działalności gospodarczej – POLSKA

Centrum Naukowo-Badawcze

Kierownik:
Adam Piasecki

telefon: +48 (32) 20 07 805
faks: +48 (32) 20 07 701
email: a.piasecki(at)ibemag.pl

Centrum Badań i Certyfikacji

Kierownik:
Roman Pietrzak

telefon: +48 (32) 20 07 511
faks: +48 (32) 20 07 509
e-mail: r.pietrzak(at)ibemag.pl

Centrum Koordynacji Projektów

Kierownik:
Magdalena Kukwa

telefon: +48 (32) 20 07 789
faks: +48 (32) 20 07 701
e-mail: m.kukwa(at)ibemag.pl