Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Kierownictwo

Fotografia Dyrektora

Dyrektor

dr inż. Artur Kozłowski
profesor instytutu
 
Menadżer i naukowiec z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kapitałem finansowym i intelektualnym, zdobywał przez 18 lat jako kierownik i główny wykonawca projektów B+R i wdrożeń – krajowych i zagranicznych. Świeże podejście oraz wieloletnie doświadczenie menadżera R&D, wykorzystuje w procesie wdrażania nowych projektów/technologii oraz strategii badawczo-rozwojowej instytutu.

Członek Komitetów Sterujących wielu projektów związanych z ICT, telekomunikacją, energetyką, nowymi technologiami i bezpieczeństwem, m.in.: Krajowy Schemat Oceny i Certyfikacji bezpieczeństwa produktów IT zg. z Common Criteria; Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Katalogi Administracji Publicznej. Członek (w tym pełniący funkcje) wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w zakresie „Sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych” oraz studiów podyplomowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie „Metody zarządzania współczesną organizacją”. Szkolenia krajowe i zagraniczne uzupełniły wykształcenie w obszarach m.in. finansowania nauki, komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania projektami.

Fotografia Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych

Zastępca dyrektora ds. finansowych

mgr Maciej Czekaj

 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja: Rachunkowość oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. doradcy podatkowego, finansów, rachunkowości, prawa zamówień publicznych oraz zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w większości jako zarządzający spółkami i zespołami ludzkimi. Ekspert w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej i ekonomicznej, zagadnień podatkowych oraz procesów due dilligance i wyceny przedsiębiorstw i projektów.

Fotografia Głównej księgowej, prokurenta

Główny księgowy, prokurent

mgr Katarzyna Wilk

 
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość – specjalność Rachunkowość. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 58032/2012 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Fotografia Prokurenta, Kierownika Centrum Badawczego Informatyki

Kierownik Centrum Badawczego Informatyki, prokurent

dr hab. Marek Sikora


Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego o specjalności zastosowania matematyki. Od 1993 r. pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie informatyki w dziedzinie sztucznej inteligencji, a w 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie informatyki. Od 1998 roku zatrudniony również jako pracownik Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i sekretarza naukowego. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym wielu publikowanych w prestiżowych czasopismach (m.in. Expert Systems with Applications, Information Sciences, Engineering Applications of Artificial Intelligence, BMC Bioinformatics). Recenzent wielu czasopism naukowych związanych z tematyką algorytmów uczących się, inteligencji obliczeniowej i systemów wspomagania decyzji. Członek komitetów programowych kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji. Kierownik i wykonawca krajowych i europejskich projektów badawczo-wdrożeniowych. Członek IEEE, International Rough Set Society, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Polskiego Stowarzyszenia Bioinformatycznego. Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.