Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Nagrody i wyróżnienia

Dotychczasowy dorobek Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG to kilkaset patentów, praw ochronnych, zarejestrowanych znaków towarowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Do szczególnie cennych osiągnięć należą medale zdobyte podczas krajowych i międzynarodowych salonów oraz targów wynalazczości.

2018 rok

Solidna Firma 2017

Warszawa, 9 lutego 2018 r.

2017 rok

Tytuł Lider Bezpieczeństwa Narodowego

Tytuł Lider Bezpieczeństwa Narodowego przyznany dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG podczas VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

Bielsko-Biała, 4 października 2017 r.

Złoty Medal INTARG 2017

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 przyznany dla aplikacji mobilnej AudioMovie. 

Katowice, 23 czerwca 2017 r.

Nagroda EUROPE FRANCE INVENTEURS

Nagroda specjalna EUROPE FRANCE INVENTEURS przyznana dla aplikacji mobilnej AudioMovie podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017

Katowice, 23 czerwca 2017 r.

Tytuł Rynkowy Lider Innowacji 2017

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał  tytuł Rynkowy Lider Innowacji 2017 przyznany przez Redakcję Strefy Gospodarki.

Katowice, 15 marca 2017 r.

Firma Roku 2016 na Śląsku

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nagrodę Firmy Roku 2016 przyznaną przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach.

Katowice, 24 lutego 2017 r.

Solidna Firma 2016 r.

Warszawa, 24 lutego 2017 r.

Nagroda PTETiS

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie Polskiego Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za zaangażowanie, czynne wsparcie i współpracę w zakresie upowszechniania i promowania elektrotechniki i innych osiągnięć naukowych. 

Warszawa, styczeń 2017 r.

2016 rok

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawa Warunków Pracy

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Poprawa Warunków Pracy” za opracowanie pt.: System ciągłego monitorowania zagrożenia siarkowodorem. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

W skład zespołu autorskiego weszli:
Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach: Marcin Danis, Sebastian Gola, Krzysztof Soroko.
Przedstawiciele Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG: Marcin Małachowski, Dariusz Felka.
Przedstawiciel firmy Sevitel Sp. z.o.o.: Marek Bereza.

Warszawa, 9 grudnia 2016 r.

Dyplom Perły Innowacji

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nagrodę "Progress - Perły Innowacji" w kategorii "Jednostka naukowa" przyznaną przez organizatorów konkursu magazyn „Polish Market” oraz Radę Główną Instytutów Badawczych.

Warszawa, 28 października 2016 r.

Certyfikat akredytacji ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał akredytację ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne nadaną przez Ministerstwo Rozwoju.

Warszawa, 23 czerwca 2016 r.
Złoty Medal INTARG 2016

e-See Assist oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymały Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016  za wspólne opracowanie rozwiązania Mobilny czytnik tekstu drukowanego.

Katowice, 15 czerwca 2016 r.

Srebrny Medal INTARG 2016

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Srebrny Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, przyznany dla rozwiązania w postaci multimedialnego przewodnika - aplikacji OpenArt - "Sztuka współczesna dla wszystkich".

 
Katowice, 15 czerwca 2016 r.

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Drugą grupą podmiotów są samorządy, podległe im spółki oraz prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. 

Tychy, 30 maja 2016 r.

Brązowa statuetka Solidnej Firmy

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Brązową statuetkę Solidnej Firmy.
Brązowa Statuetka to specjalne wyróżnienie dla firm, które siedmiokrotnie pomyślnie przeszły proces weryfikacji programu Solidna Firma.

Warszawa, 5 lutego 2016 r.

Solidna Firma 2015

 

Warszawa, 5 lutego 2016 r.