Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Nagrody i wyróżnienia

Dotychczasowy dorobek Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG to kilkaset patentów, praw ochronnych, zarejestrowanych znaków towarowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Do szczególnie cennych osiągnięć należą medale zdobyte podczas krajowych i międzynarodowych salonów oraz targów wynalazczości.

2017 rok

Tytuł Lider Bezpieczeństwa Narodowego

Tytuł Lider Bezpieczeństwa Narodowego przyznany dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG podczas VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

Bielsko-Biała, 4 października 2017 r.

Złoty Medal INTARG 2017

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 przyznany dla aplikacji mobilnej AudioMovie. 

Katowice, 23 czerwca 2017 r.

Nagroda EUROPE FRANCE INVENTEURS

Nagroda specjalna EUROPE FRANCE INVENTEURS przyznana dla aplikacji mobilnej AudioMovie podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017

Katowice, 23 czerwca 2017 r.

Tytuł Rynkowy Lider Innowacji 2017

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał  tytuł Rynkowy Lider Innowacji 2017 przyznany przez Redakcję Strefy Gospodarki.

Katowice, 15 marca 2017 r.

Firma Roku 2016 na Śląsku

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nagrodę Firmy Roku 2016 przyznaną przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach.

Katowice, 24 lutego 2017 r.

Solidna Firma 2016 r.

Warszawa, 24 lutego 2017 r.

Nagroda PTETiS

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie Polskiego Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za zaangażowanie, czynne wsparcie i współpracę w zakresie upowszechniania i promowania elektrotechniki i innych osiągnięć naukowych. 

Warszawa, styczeń 2017 r.

2016 rok

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawa Warunków Pracy

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Poprawa Warunków Pracy” za opracowanie pt.: System ciągłego monitorowania zagrożenia siarkowodorem. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

W skład zespołu autorskiego weszli:
Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach: Marcin Danis, Sebastian Gola, Krzysztof Soroko.
Przedstawiciele Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG: Marcin Małachowski, Dariusz Felka.
Przedstawiciel firmy Sevitel Sp. z.o.o.: Marek Bereza.

Warszawa, 9 grudnia 2016 r.

Dyplom Perły Innowacji

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nagrodę "Progress - Perły Innowacji" w kategorii "Jednostka naukowa" przyznaną przez organizatorów konkursu magazyn „Polish Market” oraz Radę Główną Instytutów Badawczych.

Warszawa, 28 października 2016 r.

Certyfikat akredytacji ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał akredytację ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne nadaną przez Ministerstwo Rozwoju.

Warszawa, 23 czerwca 2016 r.
Złoty Medal INTARG 2016

e-See Assist oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymały Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016  za wspólne opracowanie rozwiązania Mobilny czytnik tekstu drukowanego.

Katowice, 15 czerwca 2016 r.

Srebrny Medal INTARG 2016

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Srebrny Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, przyznany dla rozwiązania w postaci multimedialnego przewodnika - aplikacji OpenArt - "Sztuka współczesna dla wszystkich".

 
Katowice, 15 czerwca 2016 r.

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Drugą grupą podmiotów są samorządy, podległe im spółki oraz prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. 

Tychy, 30 maja 2016 r.

Brązowa statuetka Solidnej Firmy

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Brązową statuetkę Solidnej Firmy.
Brązowa Statuetka to specjalne wyróżnienie dla firm, które siedmiokrotnie pomyślnie przeszły proces weryfikacji programu Solidna Firma.

Warszawa, 5 lutego 2016 r.

Solidna Firma 2015

 

Warszawa, 5 lutego 2016 r.

2015 rok

Srebrny Medal ITEX 2015

Srebrny Medal 26. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2015 dla Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI.
Rozwiązanie powstało w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.

Kuala Lumpur, Malezja, 21-23 maja 2015 r.

Złoty Medal ARCHIMEDES 2015

Złoty Medal XVIII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2015 dla Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI.
Rozwiązanie powstało w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.

2-5 kwietnia 2015 r.

Srebrny Medal Geneva Inventions 2015

Srebrny Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva Inventions 2015 dla Mobilnej Platformy Inspekcyjnej.
Rozwiązanie powstało w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.


Genewa, 17 kwietnia 2015 r.

Złoty Medal INTARG 2015

 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG dla Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI.
Rozwiązanie powstało w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.

25-26 czerwca 2015 r.

Złoty Medal Brussels Innova 2015

 

Złoty Medal 64. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova" 2015 dla Cyfrowego Rejestratora Drgań – przenośnego autonomicznego rejestratora i analizatora wstrząsów i wybuchów PANTERA.

Bruksela, 19 listopada 2015 r.

Srebrny Laur Innowacyjności

Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze rozwiązania innowacyjne dla iskrobezpiecznego kompleksowego systemu do monitorowania i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN.

Warszawa, 25 listopada 2015 r.

Srebrny Medal IENA 2015

Srebrny Medal Wystawy Wynalazków IENA 2015 „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” dla Cyfrowego Rejestratora Drgań – Przenośnego Autonomicznego Analizatora Wybuchów – PANTERA.

Norymbergia, 31 października 2015 r.

Brązowy Medal IWIS 2015

Brązowy Medal Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 dla Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI. Rozwiązanie powstało w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.

Warszawa, 12-14 października 2015 r.

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego (INNOSILESIA)

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA dla Instytutu EMAG za wysoki poziom innowacyjności systemu X-MAN oraz wieloletnie doświadczenie Instytutu w rozwoju innowacyjności.

Chorzów, 16 września 2015 r.

I miejsce w konkursie Innowator Śląska 2014

I miejsce w konkursie Innowator Śląska 2014 w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego za kompleksowy system do monitorowania i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN.Organizatorami konkursu są Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Chorzów, 16 września 2015 r.

Wyróżnienie w Konkursie

Wyróżnienie dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w kategorii "nauka" w Konkursie "Marka Śląskie" - organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Katowice, 5 września 2015 r.

Medal II stopnia w konkursie towarzyszącym katowickim Targom Górnictwa 2015

Medal II stopnia w kategorii „poprawa bezpieczeństwa” w Konkursie „Innowacyjne Rozwiązania w Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych” organizowanym przez Polską Technikę Górniczą SA (towarzyszącym Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa Katowice 2015) dla iskrobezpiecznego kompleksowego systemu do monitorowania i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN.

Katowice, 8 września 2015 r.

Medal III stopnia w konkursie towarzyszącym Katowickim Targom Górnictwa 2015

Medal III stopnia w kategorii „innowacyjne technologie” w Konkursie „Innowacyjne Rozwiązania w Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych” organizowanym przez Polską Technikę Górniczą SA (towarzyszącym Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa Katowice 2015) dla Autonomicznego Zespółu Rejestrująco Pomiarowego AZRP.

Katowice, 8 września 2015 r.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, przyznany dla Elektronicznego systemu ewidencji środków strzałowych - TRYTON.

25-26 czerwca 2015 r.

Srebrny Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015

Srebrny Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, przyznany dla Cyfrowego Rejestratora Drgań – Przenośnego Autonomicznego Analizatora Wybuchów - PANTERA.

25-26 czerwca 2015 r.

Super Innowator 2015

Super Innowator 2015 tytuł przyznany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej za tworzenie nowoczesnych urządzeń oraz prowadzone badania naukowe w obszarze: systemów oraz technologii energoelektronicznych, automatyki, monitorowania systemowego, informatyki stosowanej oraz metrologii przemysłowej.

Dąbrowa Górnicza, 21 maja 2015 r.

Złoty Medal XVIII Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu ARCHIMEDES 2015

Złoty Medal XVIII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2015 dla iskrobezpiecznego kompleksowego systemu do monitorowania i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN.

2-5 Kwietnia 2015 r.

Laur Innowacyjności w Ochronie Informacji

Laur Innowacyjności w Ochronie Informacji przyznany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa NarodowegoKonferencja „Safety and Security - Nowoczesne technologie systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”.

Zakopane, 18 marca 2015 r.

Nagroda XXII Giełda Wynalazków.

Nagroda za osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej XXII Giełda Wynalazków.

Warszawa 17 lutego 2015 r.

Piramida Solidarności

"Piramida Solidności" Wyróżnienie Honorowe dla dr. inż. Piotra Wojtasa, dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG za wybitny wkład w poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz rozwój Instytutu Techniki Innowacyjnych EMAG.

Warszawa, 13 lutego 2015 r.

Solidna Firma 2014Warszawa, 13 lutego 2015 r.