Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Rada Naukowa

Zakres działania


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W Radzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zasiadają pracownicy wyłonieni w wyborach przez osoby zatrudnione w jednostce oraz osoby powołane przez ministra cyfryzacji (posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora i wyróżniające się wiedzą oraz dorobkiem naukowym w dziedzinach będących przedmiotem działalności EMAG).

Skład Rady Instytutu Sieci

Skład Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
11 grudnia 2019 r.

Przewodniczący
dr Agnieszka Hankus-Kubica

Zastępcy Przewodniczącego
dr hab. inż. Marek Sikora, profesor Instytutu

Sekretarz
Sekretarz - dr inż. Jarosław Smyła

Członkowie
mgr inż. Jarosław Królewski
mgr inż. Michał Krzesiak
prof. dr inż. Grzegorz Nalepa
mgr inż. Jacek Paziewski
dr inż. Jan Wandzio
mgr inż. Tomasz Woźnica