Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Rada Naukowa

Zakres działania


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W Radzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG zasiadają pracownicy wyłonieni w wyborach przez osoby zatrudnione w jednostce oraz osoby powołane przez ministra cyfryzacji (posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora i wyróżniające się wiedzą oraz dorobkiem naukowym w dziedzinach będących przedmiotem działalności EMAG).

Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa
(okres kadencji dla członków rady wyłonionych w trybie wyborów: od 14 czerwca 2015 r. do 13 czerwca 2019 r.)

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Bogdan MIEDZIŃSKI – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Zastępcy Przewodniczącego
dr hab. inż.  Andrzej BIAŁAS, prof. nadzw. – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Jerzy ŻUREK – Instytut Łączności PIB


Członkowie

Instytucje zewnętrzne:

mgr inż. Ryszard BIERNACKI – KGHM Polska Miedź S.A
dr inż. Marek HOŁYŃSKI – Instytut Maszyn Matematycznych
mgr inż. Wojciech KAMIENIECKI – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
dr inż. Jacek KORSKI – FAMUR S.A
prof. dr hab. inż.  Stanisław KOZIELSKI – Politechnika Śląska
dr Magdalena SOSZYŃSKA – Ministerstwo Cyfryzacji
dr hab. Dominik ŚLĘZAK, prof. nadzw. – Uniwersytet Warszawski

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG:

prof. dr hab. inż. Stanisław CIERPISZ
dr inż. Andrzej DZIKOWSKI
dr inż. Zbigniew ISAKOW, prof. nadzw.  
dr Iwona KOSTORZ
dr inż. Marcin MAŁACHOWSKI
mgr inż. Adam PIASECKI
mgr inż. Roman PIETRZAK
dr hab. Marek SIKORA, prof. nadzw.
dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. nadzw. – dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG