Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Szkolenia

Ośrodek Szkolenia

 
Obserwujemy nieustanne dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy, a jednym z istotnych tego elementów jest właśnie szkolenie, które w porównaniu z kosztami usuwania awarii, kosztami wypadków i innymi kosztami związanymi z tego typu zdarzeniami jest nisko kosztowe. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty kursów!

Justyna Zawadzka
kierownik Ośrodka Szkolenia

O nas

Od 1992 r. EMAG prowadzi kursy specjalistyczne głównie z dziedziny elektrotechniki, automatyki, informatyki i telekomunikacji, adresowane przede wszystkim do załóg przedsiębiorstw związanych z przemysłem wydobywczym. Ośrodek jest niepubliczną placówką oświatową posiadającą uprawnienia wymagane do prowadzenia działalności dydaktycznej i do szkolenia pracowników zakładów górniczych, tj.:
  • wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice,
  • akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty,
  • decyzje Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zatwierdzające pro­gramy kursów Ośrodka Szkolenia dla pracow­ników zakładów górniczych,
  • rekomendacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich do prowadzenia szkoleń,
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Od początku działalności w Ośrodku zorganizowano około 1200 kursów specjalistycznych, na których przeszkolono niespełna 12 000 pracowników zakładów górniczych. Obecna oferta Ośrodka Szkolenia obejmuje 35 rodzajów kursów specjalistycznych 1-, 2-, 3-, 4- i 5- dniowych.
EMAG, decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, jest rzeczoznawcą uprawnionym do określania zasad łączenia i napraw górniczych kabli oraz przewodów oponowych. Absolwenci kursu z tej tematyki uzyskują wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania połączeń kabli na napięcia do 6 kV.

Nowości w ofercie

Ośrodek Szkolenia Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG uruchamia nowe szkolenia z zakresu tworzenia oprogramowania w języku Java. Ofertę kierujemy zarówno do firm jak również ośrodków badawczych. Szkolenie odbywa się w EMAGu – zapewniamy komputery, można również szkolić się na własnym sprzęcie (notebooki).
Szkolenia – w zależności od poziomu zaawansowania – mają na celu możliwości przekwalifikowania pracowników o profilach zbliżonych do informatycznego we w pełni funkcjonalnych programistów (szkolenia podstawowe) oraz zwiększenie kompetencji członków zespołów IT (szkolenia zaawansowane). Szkolenia prowadzone są przez specjalistów (nauczycieli akademickich – Politechnika Śląska i praktyków). Uczestnicy otrzymają zestaw materiałów dydaktycznych dotyczących tematyki szkolenia. Szkolenie odbywa się w grupach 10-15 osobowych (minimalna-maksymalna liczebność grupy).


Zobacz szczegóły

Do pobrania

Oferta kursów
Harmonogram kursów
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

 
Ośrodek Szkolenia
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Kierownik Justyna Zawadzka

tel.: + 48 32 2007 613/510, fax: + 48 32 2007 701
tel. kom. 668 390 259
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice