Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Szkolenia

Ośrodek Szkolenia

Fotografia osoby do kontaktu z ośrodkiem szkolenia - Justyny Zawadzkiej

Obserwujemy nieustanne dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy, a jednym z istotnych tego elementów jest właśnie szkolenie, które w porównaniu z kosztami usuwania awarii, kosztami wypadków i innymi kosztami związanymi z tego typu zdarzeniami jest nisko kosztowe. Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty kursów!

Justyna Zawadzka

 O nas

Od 1992 r. Łukasiewicz – EMAG prowadzi kursy specjalistyczne głównie z dziedziny elektrotechniki, automatyki, informatyki i telekomunikacji, adresowane do kierownictwa firm, osób dozoru elektrycznego, elektromonterów, informatyków, projektantów, pracowników działów inwestycji, osób z uprawnieniami budowlanymi, służb energetycznych oraz budowlanych. Ośrodek jest niepubliczną placówką oświatową posiadającą uprawnienia wymagane do prowadzenia działalności dydaktycznej, tj.:

  • wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice,
  • akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty,
  • decyzje Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zatwierdzające programy kursów Ośrodka Szkolenia dla pracowników zakładów górniczych,
  • rekomendacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich do prowadzenia szkoleń,
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Kursy i szkolenia od grudnia 2017 r. objęte są certyfikatem ISO 9001:2008. Od początku działalności w Ośrodku zorganizowano około 1200 kursów specjalistycznych, na których przeszkolono blisko 12 000 pracowników różnych firm. Obecna oferta Ośrodka Szkolenia obejmuje 38 rodzajów kursów specjalistycznych 1-, 2-, 3-, 4- i 5- dniowych.

Nowości w ofercie

Ośrodek Szkolenia Łukasiewicz – EMAG uruchamia nowe szkolenia z zakresu tworzenia oprogramowania w języku Java. Ofertę kierujemy zarówno do firm jak również ośrodków badawczych. Szkolenie odbywa się w Łukasiewicz – EMAG, zapewniamy komputery, można również szkolić się na własnym sprzęcie (notebooki).Szkolenia – w zależności od poziomu zaawansowania – mają na celu możliwości przekwalifikowania pracowników o profilach zbliżonych do informatycznego we w pełni funkcjonalnych programistów (szkolenia podstawowe) oraz zwiększenie kompetencji członków zespołów IT (szkolenia zaawansowane). Szkolenia prowadzone są przez specjalistów (nauczycieli akademickich – Politechnika Śląska i praktyków). Uczestnicy otrzymają zestaw materiałów dydaktycznych dotyczących tematyki szkolenia. Szkolenie odbywa się w grupach 10-15 osobowych (minimalna-maksymalna liczebność grupy).

Zobacz szczegóły szkoleń

 

Do pobrania

 

Kontakt:

 
Ośrodek Szkolenia
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Justyna Zawadzka

tel.: + 48 32 2007 613, fax: + 48 32 2007 701
tel. kom. 668 390 259
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice