Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zaloguj


Usługi badawcze

Centrum Badawcze Informatyki

eofertaCNB.jpg
Oferujemy innowacyjne rozwiązania biznesowe. 
Nowoczesne i bezpieczne, sprawdzone w praktyce!

Kierownik
Marek Sikora

Oferujemy

 • opracowanie i implementacja systemów informatycznych,
 • bezpieczeństwo systemów biznesowych i analizę ryzyka,
 • aparaturę i systemy medyczne,
 • opracowanie i implementacje systemów wspomagania decyzji,
 • statystyczną i eksploracyjną analizę i wizualizację danych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie opinii o innowacyjności,
 • implementację nowoczesnych technologii semantycznych.

Realizacja prac w zakresie:

Systemy informatyczne:
 • projektowanie i implementacja systemów,
 • integracja systemów informatycznych,
 • mobilne rozwiązania dla biznesu,
 • animacje i wizualizacje 3D.

Bezpieczeństwo biznesowe:

 • zarządzanie ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji,
 • projektowanie i ocena zabezpieczeń produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
 • analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w biznesie.

Aparatura medyczna:

 • systemy wykorzystujące obiektywne metody badania słuchu,
 • systemy do badania układu równowagi,
 • audiometria tonalna, audiometria tonalna rozszerzona o testy słowne,
 • systemy wspomagania diagnozy,
 • analiza sygnałów biomedycznych.

Systemy wspomagania decyzji i analiza danych:

 • analiza i wizualizacja danych,
 • projektowanie i implementacja systemów wspomagania decyzji,
 • projektowanie baz i hurtowni danych dedykowanych dla celów przetwarzania dużych zbiorów danych o charakterze strumieniowym.

Wspomaganie niepełnosprawnych:

 • systemy informacji publicznej dla wszystkich,
 • projektowanie interfejsów użytkownika zgodnych z wymaganiami dostępności i zasadami projektowania uniwersalnego,
 • audiodeskrypcja i lokalizacja obiektów.

Technologie semantyczne:

 • praktyczne zastosowania technik semantycznych (Semantic Web) w zarządzaniu i odkrywaniu wiedzy,
 • semantyczna integracja systemów informatycznych.

Wybrane prace badawczo-usługowe 2011-2016