Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem innowacji!

proinnowacyjne usługi.jpg

Akredytowany ośrodek innowacji

W dniu 23 czerwca 2016 roku Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, po pozytywnym przejściu procedury oceny, otrzymał akredytację Ministerstwa Rozwoju jako Ośrodek Innowacji.
Specjalny system akredytacji został przygotowany z myślą m.in. o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, w tym w szczególności o poddziałaniu 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.
Akredytacja została przyznana dla EMAG jako Instytucji Otoczenia Biznesu świadczącej proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i
Zapraszany potencjalnych WNIOSKODAWCÓWmikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać środki finansowe na zakup usług proinnowacyjnych, wpierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

Proinnowacyjne usługi

Co kryje się pod pojęciem „proinnowacyjne usługi”?

 1. usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.
 2. usługi wsparcia innowacji oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Usługi w ramach konkursu 2.3.1

 1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji
 2. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji
 3. Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktu z dostawcą technologii
 4. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
 5. Doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii
 6. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji
 7. Analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne
 8. Doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej
 9. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji
 10. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej
 11. Udostępnianie przestrzeni biurowej
 12. Udostępnianie laboratoriów
 13. Znakowanie, testowanie i procesu certyfikacji/opiniowania.