Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG

Partnerstwo na rzecz Dostępności

W dniu 13 listopada br. w Warszawie odbyło się II spotkanie Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności. Łukasiewicz – EMAG podpisał deklarację przystąpienia do programu #DostępnośćPlus. Program został zainicjowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z bieżącym etapem prac programu Dostępność Plus oraz ze zmianą przepisów w zakresie dostępności, a także wymienić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w trakcie dyskusji.