Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Koncepcja Relational On-Line Analytical Processing bazująca na symbolicznych metodach maszynowego uczenia – ROLAP-ML Projekt ma na celu zastosowanie metod maszynowego uczenia, w szczególności metod wykrywania wzorców danych, do automatyzacji z możliwością zachowania interakcji z użytkownikiem procesu poszukiwania silnych i ukierunkowanych na wstępne hipotezy użytkownika zależności w bazach danych. Rozwinięte zostaną…
Dziś (25.06.2021 r.) w Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł pod tytułem „W nauce siła”. Tekst prezentuje wyjątkowe instytuty badawcze ze Śląska, wsród których są: Łukasiewicz - KOMEL Łukasiewicz -  EMAG Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Łukasiewicz - Instytut Metalurgii…
Wczoraj, podczas Gali organizowanego przez PFRON Ogólnopolskiego Konkursu Otwarte Drzwi, Artur Kozłowski - dyrektor naszego instytutu oraz Adam Piasecki, wygłosili wykład na temat wyników projektu zrealizowanego przez Łukasiewicz − EMAG, którego celem było badanie możliwości zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać. Otwarte Drzwi to organizowany…
Dowiedz się jak zdobyć dotacje na rozwój firmy 2021. W związku z potrzebą dostosowania przemysłu do nowej rzeczywistości modeli biznesowych i metod zarządzania przemysłem oraz potrzebą pozyskiwania przez przedsiębiorców dotacji na rozwój firmy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, oferuje swoje usługi w zakresie przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw…
Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego miło nam poinformować, iż Łukasiewicz – EMAG podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Polskich Producentów Urządzeń OZE o obustronnej współpracy dotyczącej rozpowszechniania wiedzy ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz w zakresie urządzeń OZE.Porozumienie jest pokłosiem uzyskanej przez Łukasiewicz – EMAG w marcu…