Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Na całym świecie cyberataki i cyberprzestępczość stają się coraz częstsze i coraz bardziej wyrafinowane. Na łamach miesięcznika „Napędy i Sterowanie” ukazała się rozmowa z Arturem Kozłowskim, dyrektorem instytutu Łukasiewicz – EMAG oraz Andrzejem Białasem – specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa w Łukasiewicz – EMAG na temat prac nad projektem pod nazwą Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego - RegSOC. Ma on zwiększyć odporność na cyberzagrożenia i zapewnić podmiotom publicznym i firmom możliwość korzystania z wiarygodnych narzędzi i usług cyfrowych.

Zapraszamy do lektury!

Dział: Aktualności

Dowiedz się jak zdobyć dotacje na rozwój firmy 2021.

W związku z potrzebą dostosowania przemysłu do nowej rzeczywistości modeli biznesowych i metod zarządzania przemysłem oraz potrzebą pozyskiwania przez przedsiębiorców dotacji na rozwój firmy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, oferuje swoje usługi w zakresie przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez opracowanie „mapy drogowej".

Usługa polega na opracowaniu przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG „mapy drogowej” jako kluczowego elementu dla realizacji całego projektu transformacji firmy. W ramach świadczonej usługi przdsiębiorca otrzyma sprecyzowany plan zmian, który po wdrożeniu pozwoli przedsiębiorcy na korzystanie z zaawansowanych technologicznie metod, tworząc nowy model biznesowy pozwalający na pełne wykorzystanie potencjału firmy. Profesjonalna „mapa drogowa” otworzy możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu „Przemysł 4.0”.

Więcej szczegółów o konkursie przemysł 4.0 znajdziecie Państwo na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

Termin składania wniosków: od 28.04.2021 do 30.06.2021
Kwota w programie: 20 mln zł
Kwota max. na grant: 800 tyś., (85% kosztów kwalifikowanych, 15% wkład własny).

Konkurs wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Instytuty Łukasiewicza mogą występować jako podwykonawca w projekcie.
Przedsiębiorca chcący uzyskać dotacje na innowacje musi mieć gotową - opracowaną mapę drogową.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG gwarantuje najwyższej jakości usługi, co przekłada się na uproszczenie procesu ubiegania się o dofinansowanie przez przedsiębiorców dysponujących „mapą drogową” czyli planem transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0, opracowaną przez wyspecjalizowaną w tym zakresie instytucję.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Dział: Aktualności

Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego miło nam poinformować, iż Łukasiewicz – EMAG podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Polskich Producentów Urządzeń OZE o obustronnej współpracy dotyczącej rozpowszechniania wiedzy ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz w zakresie urządzeń OZE.
Porozumienie jest pokłosiem uzyskanej przez Łukasiewicz – EMAG w marcu br. akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE_A/09/00116/21 uprawniającej do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie kotłów i pieców na biomasę.
Podpisanie porozumienia zwiększy możliwości promowania działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy jakości powietrza i rozpowszechniania wiedzy na temat urządzeń OZE oraz umocni wizerunek Stowarzyszenia jako solidnego partnera instytucji naukowych.

Dział: Aktualności

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Powstanie Łukasiewicza zmieniło krajobraz innowacyjności Polski. Instytuty Łukasiewicza pracują w sposób zaplanowany i skoordynowany w grupach badawczych. Odpowiadają one kierunkom badawczym wskazanym przez Radę Centrum, określonym jako kluczowe dla realizacji celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Są to inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia. Łukasiewicz rozwija programy badawcze kierunkujące prace naukowców w obszary strategiczne dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Łukasiewicz jest jednym z elementów rządowego systemu wsparcia innowacji. Realnie przyczynia się do wzrostu zainteresowania polskich przedsiębiorstw inwestycjami w badania i rozwój.

- Rządowa strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wśród kluczowych obszarów wskazuje między innymi trwały wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, danych i doskonałości organizacyjnej. Ma temu służyć wspieranie innowacyjności i wdrażanie efektów nowych inicjatyw do gospodarki. Stąd rosnąca liczba narzędzi dla przedsiębiorców poszukujących innowacji, np. ulga B+R, IP box, prosta spółka akcyjna. System wsparcia uwzględnia także programy dla innowacyjnych firm, takie jak Start in Poland czy Platforma Przemysłu Przyszłości i wreszcie przeorientowanie instytucji naukowych w kierunku biznesu – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Przed powstaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz przedsiębiorcy szukający wsparcia naukowo-technologicznego dla swojego pomysłu mieli przed sobą bardzo rozbudowany system różnorodnych instytutów. Tworzyło to barierę w poznaniu oferty naukowców i utrudniało kontakt z ekspertami mogącymi pomóc rozwiązać problem technologiczny.

Powstanie Łukasiewicza zwiększyło w oczywisty sposób zasięg rynkowy oferty Instytutów Łukasiewicza. Pozwoliło na stworzenie propozycji dla biznesu obejmującej zakresem cały ciąg technologiczny. Występowanie w konkursach zsieciowanej organizacji zwiększyło jej możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Przed naukowcami i inżynierami Łukasiewicza otworzyło szansę na rozwój w nowych obszarach naukowych i komercjalizacyjnych.

- Barierą we wdrażaniu innowacji wciąż pozostają niewystarczające powiązania między przedsiębiorstwami a organizacjami badawczymi oraz szkolnictwem wyższym i zawodowym. Wyzwaniem pozostaje również zwiększenie liczby projektów pilotażowych ułatwiających wdrażanie zaawansowanych technologii do gospodarki. I to właśnie jest nasz najważniejszy cel, jednoznacznie określony w przyjętym Krajowym Planie Odbudowy – mówi Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Szybkie i łatwe rozwiązania dla biznesu

Łukasiewicz dostarcza przedsiębiorstwom kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Doskonałym przykładem na systemowe generowanie mechanizmów współpracy pomiędzy nauką a biznesem jest system Wyzwań Łukasiewicza. W ramach tej innowacyjnej formuły, każde przedsiębiorstwo, o dowolnej skali i strukturze właścicielskiej może, poprzez wypełnienie formularza na www.lukasiewicz.gov.pl, zgłosić problem technologiczny, który może być rozwiązany na drodze realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Łukasiewicz w ciągu 15 dni roboczych bezpłatnie dostarcza alternatywne propozycje projektów podejmujących wyzwanie, a także rekomenduje zespoły ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Dodatkowo, jeżeli rozwiązaniem wyzwania jest gotowy, istniejący w Łukasiewiczu produkt lub usługa (takie jak zlecenie certyfikacji lub badań zgodnie z normami), wówczas dzięki Wyzwaniom Łukasiewicza zostanie ona zaproponowana przedsiębiorcy w 7 dni roboczych. W ramach Wyzwań Łukasiewicza istnieje też możliwość zidentyfikowania potencjalnego źródła dofinansowania badań ze źródeł krajowych i zagranicznych. Eksperci Łukasiewicza wspierają także w przygotowaniu wniosków w zidentyfikowanych konkursach.

- Zainteresowanie ofertą Łukasiewicza przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dość powiedzieć, że w I kwartale tego roku liczba wyzwań rzuconych Łukasiewiczowi przez przedsiębiorstwa była porównywalna z liczbą wyzwań za cały 2020 rok, a z Wyzwań Łukasiewicza od początku uruchomienia programu, złożyliśmy już blisko 400 ofert na badania, produkty i usługi. Dla nas to jednak wciąż za mało. Chcemy rozwijać Łukasiewicza i budować potencjał badawczy, który przełoży się na rosnącą liczbę wdrożeń innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Liczby

W trudnym, pandemicznym 2020 roku, Instytuty Łukasiewicza łącznie osiągnęły wynik netto na poziomie 67,6 mln zł, co jest niemal 20-krotną poprawą w stosunku do roku 2019. Przy nieznacznym 0.4% spadku przychodów, które osiągnęły poziom 1,375 mld zł, ten dobry wynik został osiągnięty dzięki redukcji kosztów o 3,7%. W 2020 roku Instytuty Łukasiewicza otrzymały subwencje w łącznej kwocie 274,75 mln zł oraz dotacje celowe w kwocie 15 mln zł.

Drużyna Łukasiewicza i innowacyjny biznes

Łukasiewicz podczas uroczystego spotkania z okazji 2. rocznicy powstania, w obecności wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra Wojciecha Murdzka wyróżnił najbardziej zaangażowanych pracowników, przyznał nagrodę specjalną za projekt covidowy oraz uhonorował najbardziej aktywnych, współpracujących z nim partnerów biznesowych.

Wyróżnienia otrzymali: Anna Szerling z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Andrzej Noskowiak z Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna, gospodarze największej liczby wyzwań, zaangażowani w proces tworzenia dojrzałej, kompleksowej oferty dla biznesu oraz zespół projektowo – badawczy z Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Łukasiewicz – Instytutu Polimerów i Barwników za zaprojektowanie od podstaw i uruchomienie linii produkującej maseczki medyczne wyłącznie z polskich surowców. Łukasiewicz zapewni wyróżnionym osobom udział w wybranej przez nich konferencji lub szkoleniu, co pozwoli na wzmocnienie ich kompetencji naukowych i zawodowych.

Za odwagę w podejmowaniu wyzwań i zdolność umiejętnego wykorzystania potencjału polskiej nauki do budowy nowoczesnej, polskiej marki wyróżnienie otrzymała Dawtona, a za konsekwentne wyznaczanie trendów, otwartość na innowacje uhonorowana została firma Steico.

    

 

Dział: Aktualności

ZAPROSZENIE


Sieć Badawcza Łukasiewicz zaprasza na Wideokonferencję
z okazji 2. Rocznicy powstania Łukasiewicza

W spotkaniu wezmą udział
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Wojciech Murdzek
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
dr Pior Dardzinski
Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Transmisja online wydarzenia rozpocznie się w poniedziałek 17 maja, o godz. 12.00
Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji, której można dokonać klikając w poniższe linki:

dziennikarze:
https://meeting15.com/pl/join-event/siec-badawcza-lukasiewicz-wideokonferencja-z-okazji-2-rocznicy-powstania-sieci-badawczej-lukasiewicz/2047

pracownicy:
https://meeting15.com/pl/join-event/siec-badawcza-lukasiewicz-wideokonferencja-z-okazji-2-rocznicy-powstania-sieci-badawczej-lukasiewicz/2046

Dział: Aktualności
środa, 31 marzec 2021

2 urodziny Łukasiewicza!

Dzisiaj mija 2 rok funkcjonowania pod jedną marką ŁUKASIEWICZ

Z tej okazji składamy życzenia wszystkiego innowacyjnego i samych sukcesów badawczych! Łukasiewicz to wspaniali ludzie! 

Sieć Badawcza Łukasiewicz, utworzona w 2019 roku, to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, która skupia ponad trzydzieści instytutów badawczych w kilkunastu miastach w Polsce. Angażuje kilka tysięcy naukowców o najwyższych kompetencjach i dysponuje unikalną w skali kraju aparaturą badawczą. Sieć prowadzi kompleksowe badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które zaabsorbowane przez rynek akcelerują rozwój gospodarczy kraju. Wspiera politykę gospodarczą państwa dostarczając prognoz trendów i skutków zmian technologicznych o znaczeniu społecznym oraz analiz aktualnego stanu techniki. Skupiona w Sieci specjalistyczna wiedza ekspercka, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami i posiadane zasoby stanowią efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej. Silna, bogata i interdyscyplinarna oferta Sieci wspiera i zaspakaja potrzeby biznesu a także pozwala realizować duże projekty o zasięgu krajowym. Działając w formule Science is Business Łukasiewicz spotyka się z przedsiębiorcami: start-upami, małymi i średnimi firmami oraz wielkimi koncernami oferując im rozwiązania atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne. Projekty realizowane w ramach Sieci przyjmują formę wyzwań. Autorskiej innowacyjnej formuły pracy Łukasiewicza z partnerami biznesowymi, która powala zaproponować skuteczne rozwiązanie wdrożeniowe w odpowiedzi na zgłoszone przez przedsiębiorcę wyzwanie biznesowe.Łukasiewicz wspiera współpracę międzynarodową, pozyskuje partnerów gospodarczych i międzynarodowe granty. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami pozyskując zagraniczne kadry naukowe w celu wymiany kompetencji i doświadczeń. Pracuje w ramach Grup Badawczych, które skupiają ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 08 marzec 2021

Rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza

W związku z rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza chcemy przybliżyć sylwetkę patrona Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednego z najwybitniejszych naukowców w Polsce, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju przemysłu naftowego.

Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 (lub 23) marca 1822 r. w Zadusznikach (powiat mielecki), a zmarł 7 stycznia 1882 r. w Chorkówce (powiat krośnieński). Był działaczem niepodległościowym i społecznikiem, farmaceutą, konstruktorem pierwszej na świecie lampy naftowej, wybitnym przedsiębiorcą, twórcą jednej z najstarszych na świecie kopalni ropy naftowej, pionierem przemysłu naftowego w Europie. Z jego inicjatywy powstały jedne z najstarszych na świecie spółki i kopalnie ropy naftowej w rejonie Gorlic, Jasła i Krosna. W 1854 r. założył jedną z najstarszych na świecie, pierwszą w Europie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna (spółka naftowa Klobassa-Trzecieski-Łukasiewicz), która jest czynna do dzisiaj. W 1857 r. otworzył rafinerię w Klęczanach koło Nowego Sącza. Skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza lampa rozświetliła wystawę lwowskiej apteki, a 31 lipca 1853 r. przyjęto jako oficjalną datę narodzin przemysłu naftowego w świecie. Propagował budowę szkół i szpitali, dróg i mostów, osobiście finansował wiele inicjatyw. Walczył z biedą i problemami społecznymi, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. W 1873 r. papież Pius IX za działalność charytatywną nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył go Orderem Św. Grzegorza. Pod koniec życia został wybrany do Sejmu Galicyjskiego. Był honorowym obywatelem Jasła i Krosna.

Utworzona w 2019 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz przyjmując nazwę Ignacego Łukasiewicza, złożyła tym samym hołd wybitnemu naukowcowi, doceniając jego wkład w rozwój polskiej i światowej petrochemii.

Dział: Aktualności
niedziela, 15 listopad 2020

Mówią o nas w mediach

W miniony piątek, 13 listopada, TVP Polonia wyemitowała 11 odcinek programu Stacja Innowacja. W programie była mowa m.in. o opracowanym w Łukasiewicz-EMAG rozwiązaniu AudioMovie - systemie zapewniającym audiodeskrypcję osobom niewidomym w kinach. O zaletach rozwiązania opowiadał jeden ze współautorów - Adam Piasecki.

Zapraszamy do obejrzenia relacji we wskazanym linku: https://polonia.tvp.pl/50787884/stacja-innowacja-odc11 (Materiał o AudioMovie zaczyna się w 7 min. 30 sek.)
Więcej o AudioMovie można przeczytać na stronie: http://audiomovie.pl/

Dział: Aktualności