Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
środa, 31 marzec 2021

2 urodziny Łukasiewicza!

Dzisiaj mija 2 rok funkcjonowania pod jedną marką ŁUKASIEWICZ

Z tej okazji składamy życzenia wszystkiego innowacyjnego i samych sukcesów badawczych! Łukasiewicz to wspaniali ludzie! 

Sieć Badawcza Łukasiewicz, utworzona w 2019 roku, to trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, która skupia ponad trzydzieści instytutów badawczych w kilkunastu miastach w Polsce. Angażuje kilka tysięcy naukowców o najwyższych kompetencjach i dysponuje unikalną w skali kraju aparaturą badawczą. Sieć prowadzi kompleksowe badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które zaabsorbowane przez rynek akcelerują rozwój gospodarczy kraju. Wspiera politykę gospodarczą państwa dostarczając prognoz trendów i skutków zmian technologicznych o znaczeniu społecznym oraz analiz aktualnego stanu techniki. Skupiona w Sieci specjalistyczna wiedza ekspercka, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami i posiadane zasoby stanowią efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej. Silna, bogata i interdyscyplinarna oferta Sieci wspiera i zaspakaja potrzeby biznesu a także pozwala realizować duże projekty o zasięgu krajowym. Działając w formule Science is Business Łukasiewicz spotyka się z przedsiębiorcami: start-upami, małymi i średnimi firmami oraz wielkimi koncernami oferując im rozwiązania atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne. Projekty realizowane w ramach Sieci przyjmują formę wyzwań. Autorskiej innowacyjnej formuły pracy Łukasiewicza z partnerami biznesowymi, która powala zaproponować skuteczne rozwiązanie wdrożeniowe w odpowiedzi na zgłoszone przez przedsiębiorcę wyzwanie biznesowe.Łukasiewicz wspiera współpracę międzynarodową, pozyskuje partnerów gospodarczych i międzynarodowe granty. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami pozyskując zagraniczne kadry naukowe w celu wymiany kompetencji i doświadczeń. Pracuje w ramach Grup Badawczych, które skupiają ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników.

Dział: Aktualności

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy przekazać Państwu, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG obchodzi jubileusz 45-lecia swojej działalności.

Jednocześnie z tej okazji pragniemy podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za zaufanie, współpracę oraz inspirację w całym minionym okresie.
Słowa podziękowania za trud i wysiłek włożony w rozwój Instytutu kierujemy także do wszystkich jego Pracowników – obecnych i byłych.
Jesteśmy przekonani, że kolejne lata przyniosą nam kolejne innowacyjne projekty, rozwój i wiele satysfakcji z wdrożeń naszych rozwiązań.

 

    EMAG dawniej    dawne laboratorium maszyn górniczych    montaż urządzenia na kopalni przez pracownika  pracownik montuje urządzenie na kopalni  pracownik laboratorium w białym fartuchu patrzy na monitory odwrócony tyłem  Dwaj pracownicy w białych fartuchach trzymają antenę      Obecny budynek firmy widziany od frontu  Obecny budynek firmy widziany z ukosa od strony frontalnej

 

Obchodzony w tym roku jubileusz to data szczególna w kalendarzu działalności Łukasiewicz –EMAG, którego historia sięga początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i związana jest z okresem rozwoju gospodarczego Polski po II wojnie światowej.

Za oficjalną datę utworzenia Łukasiewicz-EMAG uznaje się 1975 rok, kiedy to na fundamentach reorganizacji infrastruktury naukowo-badawczej polskiego górnictwa powstała jednostka dająca początek dzisiejszemu Instytutowi.

Nieprzerwanie od początku istnienia EMAG stanowił zaplecze naukowe, badawcze i rozwojowe oraz wiedzy technicznej, zwłaszcza w obszarach automatyki przemysłowej, systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych oraz aparatury. Znakomita kadra oraz potencjał naukowo-badawczy pozwoliły na wypracowanie własnego, bogatego dorobku naukowego a także zdobycie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń, systemów oraz technologii na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu. Marka EMAG stała się rozpoznawalna i ceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą – wszędzie tam, gdzie prowadzone są procesy wydobywcze – w krajach byłego Związku Radzieckiego, Europy Zachodniej, Dalekiego Wschodu.

1 stycznia 2007 roku w wyniku konsolidacji polskich jednostek badawczo-rozwojowych do Centrum EMAG zostały włączone: Instytut Systemów Sterowania (ISS) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej (OBRGE). Od tego czasu z sukcesem rozwijana jest działalność w  obszarze informatyki stosowanej. Do roku 2009 Łukasiewicz-EMAG funkcjonował jako jednostka badawczo-rozwojowa o nawie Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. We wrześniu tego samego roku jednostka zmieniła nazwę na Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Od 1 kwietnia 2019 r. instytut współtworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz skupia 32 instytuty, zlokalizowane w 12 miastach oraz zatrudnia 8 tys. pracowników.

Cieszymy się, że wspólnie z pozostałymi instytutami Sieci Łukasiewicz możemy pracować dla przedsiębiorczości i wspierać rozwój polskich firm. Dostarczać klientom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Poniżej krótkie nagranie o Łukasiewicz-EMAG dziś. Miłego oglądania!.

 

 

Dział: Aktualności