Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Wydawnictwa

Wydawnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

  • Redaktor Naczelny - dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. Łukasiewicz – EMAG

Rada Programowa Wydawnictw

(KADENCJA 2016-2019)

  • Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Stanisław Cierpisz, Łukasiewicz – EMAG
  • Sekretarz - dr hab. inż. Andrzej Białas, prof. nadzw. Łukasiewicz – EMAG

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Marian Dolipski, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, Politechnika Wrocławska
dr inż. Roman Pilorz, doc. w Politechnice Śląskiej
dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. nadzw. w Głównym Instytucie Górnictwa
dr hab. inż. Janusz Reś, prof. nadzw. w Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin, Instytut Mechaniki Górotworu PAN
prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski, Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Radosław Zimroz, Politechnika Wrocławska