Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Zaplecze techniczne

Laboratoria akredytowane (AB 261)

 • laboratorium badań urządzeń gazometrycznych,
 • laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
 • laboratorium badań maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • laboratorium badań kabli i badań środowiskowych,
 • laboratorium badań iskrobezpieczeństwa.

Laboratorium akredytowane (AP 051)

 • laboratorium wzorcujące (w zakresie m.cz. i w.cz.).

Pozostałe laboratoria

 • laboratorium analiz chemicznych (paliw stałych),
 • laboratorium hydrauliczne,
 • laboratorium monitorowania i wizualizacji,
 • laboratorium próżniowej aparatury łączeniowej – do badań aparatów elektrycznych łączeniowych,
 • laboratorium badań sprzętu telekomunikacyjnego,
 • laboratorium izotopowe,
 • laboratorium badań cieczy zawiesinowych,
 • laboratorium do kalibracji kanałów transmisyjnych opracowywanych systemów pomiarowych,
 • laboratorium mikroprocesorów,
 • Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS (laboratorium wirtualne),
 • pracownia systemów informacyjnych,
 • pracownia systemów multimedialnych,
 • pracownia konstruowania produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.