Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Kierownictwo

Dyrektor

dsc_5913_a.jpg
dr inż. Artur Kozłowski
profesor instytutu
 
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalność: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w zakresie „Sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych” oraz studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie „Metody zarządzania współczesną organizacją”. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Posiada Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych, rozwojowych, celowych, strategicznych. Współautor urządzeń i systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i urządzeń, w tym urządzeń zasilających, zabezpieczeniowych, aparatury łączeniowej wdrożonych do przemysłu. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor i autor zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Oddział Zagłębia Węglowego) oraz Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Odznaczony przez Zarząd Główny SEP medalem im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zastępca dyrektora ds. finansowych

czekaj-maciej_2.jpg

mgr Maciej Czekaj

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja: Rachunkowość oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. doradcy podatkowego, finansów, rachunkowości, prawa zamówień publicznych oraz zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w większości jako zarządzający spółkami i zespołami ludzkimi. Ekspert w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej i ekonomicznej, zagadnień podatkowych oraz procesów due dilligance i wyceny przedsiębiorstw i projektów.

Główny księgowy, prokurent

eGKsiegowy.png

mgr Katarzyna Wilk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość – specjalność Rachunkowość. Posiada Certyfikat Księgowy Nr 58032/2012 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prokurent

M Sikora.png

dr hab. Marek Sikora
profesor instytutu

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego o specjalności zastosowania matematyki. Od 1993 r. pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie informatyki w dziedzinie sztucznej inteligencji, a w 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie informatyki. Od 1998 roku zatrudniony również jako pracownik Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i sekretarza naukowego.
Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym wielu publikowanych w prestiżowych czasopismach (m.in. m.in. Expert Systems with Applications, Information Sciences, Engineering Applications of Artificial Intelligence, BMC Bioinformatics). Recenzent wielu czasopism naukowych związanych z tematyką algorytmów uczących się, inteligencji obliczeniowej i systemów wspomagania decyzji.
Były członek komitetów programowych kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji. Kierownik i wykonawca krajowych i europejskich projektów badawczo-wdrożeniowych.
Członek IEEE, International Rough Set Society, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Polskiego Stowarzyszenia Bioinformatycznego. Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.