Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Łukasiewicz – EMAG

logo ETR ikona osoby czytającej książkę

O Instytucie EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmuje się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację i bezpieczeństwo informatyczne kraju. Uczestniczy m.in. w tworzeniu Krajowego schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodnego z CommonCriteria. Współrealizuje także projekt przewidujący uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Mocne związki z przemysłem, szczególnie wydobywczo-energetycznym, pozwoliły na zbudowanie silnego potencjału dysponującego doświadczeniem, wiedzą, zapleczem wdrożeniowym, a także posiadającego infrastrukturę laboratoryjną w zakresie badań urządzeń, systemów, maszyn.

Dyrektorem Instytutu Łukasiewicz – EMAG jest dr inż. Artur Kozłowski, profesor instytutu.   

Historia EMAG - kroki milowe

2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz

2019

2016

Ministerstwo Cyfryzacji

2009

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

2009

2007

Konsolidacja z ISS i OBRGE

1992

Nowe obszary działania

1992

1975

Założenie EMAG

Historia Łukasiewicz – EMAG sięga początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1957 r., z połączenia Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych z Instytutem Mechanizacji Górnictwa powstał Instytut Doświadczalno-Konstrukcyjny Przemysłu Węglowego, który w 1958 r. zmienił nazwę na Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego.

W latach 1974-1975 r. doszło do zmian w strukturze ZKMPW, kształtujących zarys przyszłego EMAG-u. Formalnie usankcjonowano je zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki, który dnia 30 grudnia 1975 r. powołał do życia Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG. W 1990 r. w wyniku zachodzących zmian na bazie zakładu o nazwie Ośrodek Badawczy Elektroniki i Automatyki Górniczej w Katowicach zarządzeniem ministra przemysłu utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, który w 1992 r. zmienił nazwę na Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG.

Już w ciągu niespełna kilkunastu lat od utworzenia osiągnęliśmy pozycję znaczącego i cenionego ośrodka naukowo-badawczego, zwłaszcza w obszarach automatyki przemysłowej, systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych oraz aparatury. Znakomita kadra oraz potencjał naukowo-badawczy pozwoliły na wypracowanie własnego, bogatego dorobku naukowego a także zdobycie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń, systemów oraz technologii na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu. Marka EMAG stała się rozpoznawalna i ceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą – wszędzie tam, gdzie prowadzone są procesy wydobywcze – w krajach byłego Związku Radzieckiego, Europy Zachodniej, Dalekiego Wschodu.

1 stycznia 2007 roku w wyniku konsolidacji polskich jednostek badawczo-rozwojowych do Centrum EMAG zostały włączone: Instytut Systemów Sterowania (ISS) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej (OBRGE). Od tego czasu rozwijana jest działalność w obszarze informatyki stosowanej. We wrześniu 2009 r. jednostka zmieniła nazwę na Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Z początkiem 2016 r., zmianie uległ organ nadzorujący instytut z ministra gospodarki na ministra cyfryzacji. Od tego czasu Instytut EMAG rozwija badania naukowe i prace rozwojowe w zmodyfikowanych obszarach działania: informatyka stosowana, informatyka techniczna, technologia informacyjna w monitorowaniu oraz kontynuuje badania laboratoryjne związane z certyfikacją i atestacją.

Od 1 kwietnia 2019 r. instytut współtworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Łukasiewicz skupia 22 instytuty, zlokalizowane w 12 miastach oraz zatrudnia 7500 pracowników. Sieć Badawcza Łukasiewicz pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Dostarcza klientom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Znakomita kadra oraz potencjał naukowo-badawczy pozwoliły na wypracowanie własnego, bogatego dorobku naukowego, a także zdobycie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń, systemów oraz technologii na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu.

Najważniejsze osiągnięcia:

  • 74 zgłoszenia patentowe, dzięki czemu uzyskano 59 patentów. 61 patentów zostało wdrożonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytucie Technik innowacyjnych EMAG lub u partnerów.
  • 1982 nowe technologie i innowacyjne produkty,  które znalazły zastosowanie w przemyśle,
  • 46 licencji na produkty będące rezultatem prac naukowych i przemysłowych prowadzonych w EMAG.
  • udział w 150 projektach międzynarodowych i krajowych z których większość ukierunkowana była na zastosowania praktyczne w przemyśle.
  • ponad dwadzieścia monografii i blisko dwa tysiące artykułów w dorobku pracowników Łukasiewicz - EMAG.

Łukasiewicz – EMAG posiada Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 i 2001.
Instytut posiada także certyfikat dla Systemu Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (ISO/IEC 27001:2013), który jest potwierdzeniem zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa powierzanych i wykorzystywanych danych.

O Instytucie ETR

Informacja o Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ)

 logo ETR ikona osoby czytającej książkę

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w skrócie nazywa się ŁUKASIEWICZ – EMAG. Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w różnych dziedzinach. Wyniki badań wspierają prace rządu na rzecz gospodarki, innowacji i nauki oraz przyczyniają się do rozwoju kraju.

Badania naukowe i prace rozwojowe związane są głównie z tworzeniem i wykorzystywaniem systemów komputerowych. Obejmują dziedziny informatyki, telekomunikacji, technologii informacyjnej w monitorowaniu, inżynierii informatycznej, automatyki i elektroniki oraz inżynierii środowiska. Opracowane nowe produkty, metody czy rozwiązania udostępniane są innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, administracji publicznej, a coraz częściej również instytucjom kultury.

ŁUKASIEWICZ – EMAG promuje rozwiązania innowacyjne oraz osiągnięcia naukowe wykorzystujące wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i konferencji w kraju lub za granicą. Prowadzi także współpracę międzynarodową w zakresie badań i projektów badawczych.

Do budynku prowadzi wejście główne od frontu. Do budynku prowadzi także wejście przez bramę wjazdową od tyłu. Tylne wejście służy jako wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, osób starszych i mam z wózkiem.