Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Laboratoria i certyfikacja

Oferujemy nowoczesne wyposażenie i doświadczoną kadrę. Zapewniamy wysoką jakość, poufność i bezstronność na każdym etapie realizowanych prac!

Tomasz Woźnica, Dyrektor Centrum Badań i Certyfikacji

Oferujemy

  • badania kompatybilności elektromagnety­cznej (EMC), środowiskowe, elektryczne, IP, gazowe oraz jakości węgla,
  • opracowywanie opinii atestacyjnych i technicznych,
  • wydawanie certyfikatów zgodności,
  • przeprowadzanie ocen zgodności sprzętu elektrycznego,
  • wzorcowanie przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych,
  • badania inżynierskie/konstruktorskie na etapie powstawania wyrobu/prototypu.

 

Współpracujemy z czołowymi producentami w branży:

kolejowej, automotive, informatycznej, wojskowej, górniczej, energetycznej, medycznej oraz telekomunikacyjnej.

Przykładowe urządzenie pomiarowe

Badania i pomiary

Formularz z check listą

Ocena zgodności wyrobów

Rozrzucone dokumenty, na których leży długopis i lupa

Opinie rzeczoznawcy

ręce podpisujące dokument

Certyfikacja wyrobów

Miarka i ołówek

Wzorcowania

Logo firmy Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Logo akredytacji w zakresie AB 261
Logo akredytacji w zakresie AP 051
Logo akredytacji w zakresie AC 053