Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Technologie innowacyjne

Centrum Badawcze Technologii Innowacyjnych

Innowacyjne technologie – nasza odpowiedź na wyzwania przemysłu

Jarosław Smyła, Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Innowacyjnych

Oferujemy:

 • systemy automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji,
 • systemy monitorowania procesów technologicznych,
 • rozwiązania na rzecz ochrony środowiska,
 • opracowywanie opinii o innowacyjności i ekspertyz.

Realizacja prac w zakresie:

Zrównoważonej gospodarki i energii

 • rozwój technologii wytwarzania nowych, ekologicznych paliw,
 • optymalizacja procesów spalania,
 • monitorowanie parametrów środowiska,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • projektowanie oraz implementacja systemów i urządzeń.

Inteligentnej mobilności

 • sterowanie i kontrola pojazdów specjalistycznych i urządzeń,
 • elektromobilność w trudnych warunkach przemysłowych,
 • systemy monitorowania ruchu pojazdów.

Transformacji cyfrowej

 • bezpieczna transmisja sygnałów i danych,
 • analiza danych i raportowanie,
 • wspomaganie decyzji.