Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Usługi badawcze

Centrum Naukowo-Badawcze

eofertaCNB.jpg
Oferujemy innowacyjne rozwiązania biznesowe. 
Nowoczesne i bezpieczne, sprawdzone w praktyce!

Kierownik
Marek Sikora

Oferujemy

  • opracowanie i implementacja systemów informatycznych,
  • implementację nowoczesnych technologii semantycznych,
  • bezpieczeństwo systemów biznesowych i analizę ryzyka,
  • systemy automatyki przemysłowej, bezpieczeństwa i telekomunikacji,
  • miernictwo przemysłowe i pomiary jakości kopalin,
  • audyty energetyczne,
  • aparaturę i systemy medyczne,
  • opracowanie i implementacje systemów wspomagania decyzji,
  • statystyczną i eksploracyjną analizę i wizualizację danych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,
  • opracowywanie opinii o innowacyjności.

Realizacja prac w zakresie:

Systemy informatyczne:
  • projektowanie i implementacja systemów,
  • integracja systemów informatycznych,
  • mobilne rozwiązania dla biznesu,
  • animacje i wizualizacje 3D.
Technologie semantyczne:
  • praktyczne zastosowania technik semantycznych (Semantic Web) w zarządzaniu i odkrywaniu wiedzy,
  • semantyczna integracja systemów informatycznych.
Bezpieczeństwo biznesowe:
  • zarządzanie ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji,
  • projektowanie i ocena zabezpieczeń produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa,
  • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
  • analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w biznesie.
Automatyka, telekomunikacja i bezpieczeństwo:
  • sterowanie i kontrola maszyn,
  • bezpieczna transmisja sygnałów i danych,
  • zabezpieczanie urządzeń i pracowników przed zagrożeniami,
  • systemy i urządzenia do oceny zagrożenia sejsmicznego,
  • monitorowanie parametrów środowiska,
  • systemy specjalne na potrzeby ratownictwa,
  • systemy zasilania wraz z kompensacją mocy biernej i filtrami wyższych harmonicznych.
Miernictwo przemysłowe:
  • metody i urządzenia do kontroli parametrów jakościowych kopalin,
  • przyjazne dla środowiska systemy monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi.
Audyty energetyczne:
  • audyt dla oceny przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
  • audyt termomodernizacyjny i remontowy.
Aparatura medyczna:
  • systemy wykorzystujące obiektywne metody badania słuchu,
  • systemy do badania układu równowagi,
  • audiometria tonalna, audiometria tonalna rozszerzona o testy słowne,
  • systemy wspomagania diagnozy,
  • analiza sygnałów biomedycznych.

Systemy wspomagania decyzji i analiza danych:
  • analiza i wizualizacja danych,
  • projektowanie i implementacja systemów wspomagania decyzji,
  • projektowanie baz i hurtonwni danych dedykowanych dla celów przetwarzania dużych zbiorów danych o charakterze strumieniowym.

Wspomaganie niepełnosprawnych:
  • systemy informacji publicznej dla wszystkich,
  • projektowanie interfejsów użytkownika zgodnych z wymaganiami dostępności i zasadami projektowania uniwersalnego,
  • audiodeskrypcja i lokalizacja obiektów.

Wybrane prace badawczo-usługowe 2011-2016