Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Transfer innowacji

Upowszechnianie wyników nauki

We wszystkich opracowaniach Łukasiewicz - EMAG wykorzystuje się najnowsze technologie i unikatowe rozwiązania. Wszystkie rozwiązania cechuje innowacyjność.
Jednym z celów, jakie Łukasiewicz – EMAG stawia przed sobą to upowszechnienie tych innowacyjnych rozwiązań, m.in. poprzez:
  • udostępnianie oprogramowania,
  • udostępnianie dokumentacji,
  • udzielanie licencji,
  • współpraca wdrożeniowa,
  • wspólne realizacje projektów,
  • tworzenie zespółów mieszanych,
  • udostępnianie infrastruktury badawczej.
Piktogram zestawu licencji oraz przykładowego urządzenia - infomat-e