Oprogramowanie inżynierskie oparte na nowych wymaganiach i przepisach prawa

projekt wentylacji odrębnej

 • tworzenie projektu instalacji lutniowej na potrzeby kopalń
 • wyznaczanie niezbędnej ilości powietrza w przodku ze względu na prędkość powietrza, zawartość metanu, zastosowanie odpylacza i chłodziarki oraz gazy odstrzałowe
 • szacowanie prognozy metanowości
 • obliczanie oporu i sprawności lutniociągu
 • ocena doboru wentylatora do projektowanej instalacji lutniociągowej na podstawie wyznaczonego punktu pracy (wydatek, spiętrzenie)
 • możliwość zastosowania układu wentylatorów połączonych równolegle lub szeregowo
 • szacowanie krytycznego czasu przerwy w przewietrzaniu
 • szacowanie krytycznego czasu przerwy w przewietrzaniu
 • szacowanie krytycznego czasu przerwy w przewietrzaniu
 • zastosowanie lutni o średnicy do 1400 mm oraz lutni wirowych
 • archiwizacja i wizualizacja projektu
 • generowanie dokumentu projektu wentylacji odrębnej

wentylatory

 • zarządzanie bazą wentylatorów
 • 82 urządzenia domyślnie zapisane w programie
 • przeglądanie parametrów wentylatorów
 • możliwość dodawania, edycji i usuwania urządzeń z bazy
 • wizualizacja charakterystyk

obliczanie potencjałów aerodynamicznych

 • wyznaczanie pola potencjału aerodynamicznego w wybranych rejonach sieci wentylacyjnej kopalni
 • odniesienie potencjału do jednostki masy lub objętości
 • zastosowanie do obliczeń dwóch metod H. Bystronia oraz metody izopikowej
 • dodatkowe przeliczenia poprawki ciśnienia
 • odczyt i zapis danych pomiarowych
 • drukowanie wyników obliczeń

łatwość i wygoda obsługi!

Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej Karta katalogowa PWO II

Możliwość złożenia zlecenia wymaga wcześniejszego ustalenia przez strony szczegółowych warunków udzielenia licencji.