Kompetencje XXI wieku


Regionalny program podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT


Bezpłatne wsparcie dla osób z Województwa Śląskiego

Do udziału w projekcie kwalifikują się osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, nie prowadzące działalności gospodarczej, z terenu województwa śląskiego, należące do jednej z grup:

 • osoby po 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)
 • posiadających niskie kwalifikacje
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby mieszkające na terenach wiejskich

W ramach projektu gwarantujemy

 • szkolenia informatyczne na poziomie podstawowym (80h) i średniozaawansowanym (130h)
 • szkolenia językowe (120 h): angielski, niemiecki, francuski
 • szkolenia zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu
 • przerwa kawowa podczas szkoleń
 • na każde szkolenie zapewniony podręcznik
 • każdy uczestnik projektu zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenia językowe i/lub informatyczne otrzyma wsparcie według swoich potrzeb i na odpowiednim poziomie.

Informacja na temat programu szkoleń w języku migowym

Kontakt

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice
ul. Leopolda 31
tel. + 48 (32) 2007-700
email: ibemag@ibemag.pl
Fundusze Europejskie - Program Regionalny Województwo Śląskie Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny